Kayrasoft İntranet
Mimar Sinan Mh. Atatürk Blv. No:303 Yeşilyurt Apt. Kat:5

0 362 233 80 33
info@kayrasoft.com.tr

Destek Talebi Oluşturmak için Tıklayınız...

Aqros Analiz

Kayrasoft Yazılım


Aqros Analiz

Toprak – Bitki - Su analiz sonuçlarını değerlendiren bir yazılımdır. Sistem ayrıca toprak analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, analiz sonuçlarını değerlendirmekte, gübre tavsiyesi yapabilmekte, ilgili diğer spesifik analizlerin yapılması durumunda ise sorunlu arazilerde (asitlik, kireçlilik vs) ıslah önerileri verebilmektedir.

Meyvecilikte, bodur, yarı bodur veya bodur olmayan ağaçların yaşlarına ve türlerine göre gübre tavsiyesini ağaç başı ve dekara yapabilmektedir.

Tüm tarımsal bitkilerin yetiştirildiği topraklarda Fe, Cu, Zn, Mn ve B gibi mikroelement analizlerinin yapılması durumunda topraktan yapılacak mikroelement gübreleme tavsiyesini de vermektedir.

Torque, toprak analizi sonucu elde edilen bulgu ve gübre tavsiyesi raporlarında kullanıcı ve analizi yaptıranların detaylı bilgi edinmesini sağlamak için ilave bilgileri de (bitkiye ait ek bilgiler ile toprakların sürdürülebilir kullanımına ait öneriler) istendiği taktirde raporlamaktadır.

Torque, tarımsal amaçlı kullanılan sularda, su analizlerine ait sonuçları kalite özelliklerine göre değerlendirebilmektedir.

Torque, bitkilere ait yaprak analiz sonuçlarını örnekleme dönemleri ve yapraktaki seviye esas

alınarak değerlendirebilmekte ve pratik önerilerde bulunabilmektedir.

Toprak-Bitki-Su analizlerinizi daha pratik ve tamamen bilimsel bir şekilde yorumlayabilmektedir.

Laboratuarlarınızdaki uygulamalarınıza hız katacağı gibi, raporlama, arşivleme ve arşivden çağırma işlemlerini anlık tıklarla yapabilmektedir.

Kayıtlarınıza arşiv klasörlerinden değil veri tabanından saniyeler içersinde ulaşabilir,

gruplandırabilirsiniz.

Analizleri istatistik olarak değerlendirebilir, tüm analiz parametreleri için minumum, maksimum ve ortalama değerlerinizi ve bölge için önerdiğiniz gübre form ve miktarlarına ait ortalama tavsiyelerinizi anında görebilirsiniz.

Raporlarınızı dilerseniz tarih aralığında, dilerseniz il, ilçe, köy şeklinde, dilerseniz kişi bilgilerine göre listeleyebilir, dökümünü alabilirsiniz.

Sarf malzeme ihtiyaçlarınızı resimli ve detaylı bir şekilde listeleyip, bunlar için medikallardan teklif alabilirsiniz.

Yazılım kullanıcılara veri tabanı oluşturduğundan, bilgisayarlarınızda yaşanacak çökme durumunda verilerinize tekrar ulaşma şansınız olacaktır.

Toprak-Bitki-Su analiz yöntemleri ve birçok dökümanı barındıran kütüphanesi mevcut olupkullanıcılar bu yayınlardan sürekli yararlanabilirler.

Torque yazılımına esas teşkil eden bilimsel kaynak ve FAO gibi Uluslar arası kuruluşların gübreleme bültenlerine kullanıcılar Torque Kütüphanesinden sürekli ulaşabilmektedirler.

Torque Tarımsal Analiz Sistemleri yazılımı periyodik güncellenen bir yazılım olup, güncel vebilimsel verilere dayalı önerilere anında ulaşabilirsiniz.TORQUE Tarımsal Analiz Sistemi web tabanlı çalışan ve Toprak – Bitki - Su analiz sonuçlarını değerlendiren bir yazılımdır. Sitem ayrıca toprak analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre gübre tavsiyesi yapabilmektedir.

KAYNAKLAR

TORQUE Tarımsal Analiz Sistemi, Toprak – Bitki – Su analiz sonuçlarını Tüzüner, (1990), USDA(1999), Jones, (1991, 2001), Hazelton ve Murphy (2007)’e göre değerlendirmektedir. TORQUE, toprak analizlerinden elde edilen sonuçlardan hareketle gübre tavsiyesini ise “Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi” (Güçdemir, 2006)’ne göre, bu rehberin içermediği önerileri ise FAO Bültenleri (FAO, 1980, 1981,1983, 1984, 1985, 2000, 2004, 2006, 2008) ile diğer uluslararası kaynaklara göre (Black, 1993; Jones, 2001;Barker ve Bilbeam, 2007) yapmaktadır.

Yazılımda kullanılan Tarımsal Kaynaklar

Barker, A.V., Pilbeam ,D.J, 2007. Handbook of Plant Nutrition, CRC and Taylor - Francis Group, New York,

USA.

Black, C.A., 1993. Soil Fertility Evaluation and Control. CRC Press, USA.

Güçdemir, İ.H. 2006. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi, TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı - Tarımsal

Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No:231, Ankara.

Hazelton, P., Murphy .B ,2007. Interpreting Soil Test Results. CSIRO Publishing, Australia.

Jones, Jr. J.B. Wolf, B., Mills, H.A., 1991. Plant Analysis Handbook: A Pratical sampling, preparation,

analysis and interperation guide. Micro - Macro Publishing, Athens, GA.

Jones, Jr. J.B. 2001. Laboratory Guide For Conducting Soil Test and Plant Analysis, CRC Press, USA.

FAO, 1980. Maximizing the Efficiency of Fertilizer Use by Grain Crops.Food and Agriculture Organization of

the United Nations. Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No.3, Rome, Italy.

FAO, 1981. Crop Production Levels and Fertilizer Use. Food and Agriculture Organization of the United

Nations. Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No.2, Rome, Italy.

FAO, 1983. Fertilizer Use Under Multiple Cropping Systems. Food and Agriculture Organization of the

United Nations. Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No.5, Rome, Italy.

FAO, 1983. Maximizing Fertilizer Use Efficiency. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No.6, Rome, Italy.

FAO, 1983. Micronutrients. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fertilizer and Plant

Nutrition Bulletin No.7, Rome, Italy.

FAO, 1984. Fertilizer and Plant Nutrition Guide. Food and Agriculture Organization of the United

Nations. Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No.9, Rome, Italy.

FAO, 1985. Manual on Fertlizer Distribution. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fertil. Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No.8, Rome, Italy.

FAO, 2000. Fertilizers and Their Use. Food and Agriculture Organization of the United Nations &

International Fertilizer Industry Association. Rome, Italy.

FAO, 2004. Scaling Soil Nutrient Balances: Enabling mesolevel applications for African realities. Food and

Agriculture Organization of the United Nations. Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No.15, Rome,

Italy.

FAO, 2006. Fertilizer Use by Crop. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fertilizer and

Plant Nutrition Bulletin No.17, Rome, Italy.

FAO, 2008. Efficiency of soil and fertilizer phosphorus use: Reconciling changing concepts of soil

phosphorus behaviour with agronomic information. Food and Agriculture Organization of the United

Nations. Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No.18, Rome, Italy.

Tüzüner, A., 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuarları El Kitabı. T.C. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara.

USDA, 1999. Soil Quality Test Kit Guide. United States Department of Agriculture. Soil Quality Institute,

USA